Khilafah, Sejarah

Sejarah Khilafah Islam (part II)


850 M – Al-Mutawakkil mengembalikan kejayaan Islam.
Sejarah keemasan Khilafah
Sejarah Keemasan Khilafah
861 M – Pembunuhan Khalifah dan dibai’at Al-Muntashir billah sebagai Khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Al-Muntashir diganti oleh Khalifal Al-Musta’in billah.
864 M – Daulah Zaidiyyah didirikan di Tabaristan oleh Hasan bin Zaid.
866 M – Dibai’at Khalifah Al-Mu’taz billah.
869 M – Khalifah dipaksa lengser, dibai’at Khalifah Al-Muhtadi billah.
870 M – Al-Muhtadi melawan Turki, kemudian di bai’at Al-Muhtamid billah sebagai Khalifah menggantikan Al-Muhtadi.Pada abad ke 9 Hijriyah pintu ijtihad tertutup, setelah Imam al-Qaffal mengeluarkan fatwa melarang ijtihad, namun bagaimana pun faktanya masih terdapat banyak mujtahid di negara Islam.
892 M – Masa Khalifah al-Mu’tadid Billah.
899 M – Munculnya golongan Qaramita, yang kemudian di hancurkan pada tahun 458 Hijriyah.
902 M – Dibai’at Khalifah Al-Muktafi Billah.
908 M – Kemudian Khalifah Al-Muqtadir billah.
909 M – Berdiri pemerintahan Fatimiyyah di Afrika Utara.
912 M – Wafatnya penguasa Umayyah di Spanyol, kemudian digantikan oleh penerusnya.
913 M – Pembunuhan penguasa Samanid. Al-Hamra Qasr (Istana Hamra) dibangun di Seville, Andalusia.
918 M – Imam At-Tirmidzi wafat.
930 M – Qaramita menyerang Mekkah ketika musim dan Hajar Aswad di curi.
931 M – Pemulihan kekhilafahan Al-Muqtadir Billah setelah mengalami kegoncangan.
932 M – Dibai’at Khalifah Al-Qahir Billah setelah Al-Muatadir wafat dan juga wafatnya Imam Ath-Thabraniy.
934 M – Khalifah Al-Radli Billah.
940 M – Digantikan oleh Khalifah Al-Muttaqi Lillah, kemudian beliau mengalami kebutaan dan akhirnya dilengserkan.
944 M – Khalifah Al-Musaktafi al-Allah,
945 M – Khalifah Al-Muthi’ Lillah.
947 M – Sayf ad-Daulah mendidikan pemerintahan Hamadiyin di Aleppo.
969 M – Kota Kahirah (Kairo) di bangun.
970 M – al-Muiz membangun Universitas al-Azhar untuk menyebarkan paham Fathimiyyah. Shalahuddin al-Ayyubi kemudian membersihkan al-Azhar dari paham tersebut.
974 M- Dibai’at Khalifah Al-Thai’i Lillah.
987 M – Masjid Agung Cordoba di bangun.
994 M – Imam Ibnu Hazm lahir (beliau hidup hingga tahun 1064 M).
996 M – Dibai’at Khalifah Al-Qadir Billah. Al-Hakim bi-amri Syaithan (bukan bi-Amrillah) memerintah Mesir.
1000 M – Multan dan Ghur ditawan oleh pasukan Islam.
1031 M – Khalifah Al-Qa’im Bi Amrillah.
1037 M – Kaum Saljuk dipimpin oleh Tughril menaklukkan Khurasan, bertepatan dengan tahun 429 H.
1046 M – Paus (pope) Urban II memulai perang Salib pertama.
1055M- Baghdad ditawan oleh tentera Turki Saljuk. Pemerintahan Abbasiyyah dari Seljuk berdiri.
1060 M – Kepulauan Sisilia di bebaskan.
1070 M – Alb Arsalan mengalahkan Romawi. Rajanya di tawan dan dibebaskan setelah membayar tebusan.
1075 M – Khalifah Al Mu’tadi Biamrillah
1085 M – Tentera Kristen menawa Toledo (di Spanyol).
1090 M – Permulaan munculnya kelompok al-Bathiniyyah, bertepatan dengan 483 H (dihapuskan pada tahun 1256 M)
1091 M – Bangsa Norman tawan Sicily, pemerintahan Muslim di Sisilia berakhir.
1094 M – Khalifah Al Mustadhhir Billah
1099 M – Tentera Salib menawan Baitul Maqdis dan membunuh semua penduduknya. Keberhasilan tentara salib karena adanya bantuan dari golongan Fathimiyyah. Kelompok al-Bathiniyyah muncul di Asfahan.
1107 M – Kaum Salib menaklukkan Tripoli dan sebagian Syiria.
1109 M – Yusuf ibnu Tasfin al-Barbar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.
1112 M – Imam as-Sarkasyi wafat.
1118 M – Khalifah Al Mustarsyid Billah.
1135 M – Khalifah Al-Rasyid Billah.
1136 M – Khalifah Al Muqtafi Liamrillah.
1148 M – Khayruddin az-Zinki mengalahkan kaum Salib di dekat Damsyik (Damaskus).
1160 M – Khalifah Al Mustanjid Billah.
1169 M – Sulthan Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir. Kaum Fathimiyyah di kalahkan dan pembersihan al-Azhar dari paham Fathimiyyah.
1170 M – Khalifah Al Mustadhi’u Biamrillah.
1171 M – Sulthan Shalahuddin al-Ayyubi memberikan bai’at kepada Khalifah.
1177 M – Sulthan Shalahuddin al-Ayyubi membangun tembok di Kahirah (Kairo).
1179 M – Khalifah An Naashir Liddiinillah.
1187 M – Sulthan Shalahuddin Al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis (Jerusalem) dari tentera Salib, Hittin (di Palestina). Syiria dibebaskan. Perang Salib terjadi.
1193 M – Imam Ibnu Asakir dan Sulthan Shalahuddin al-Ayyubi wafat.
1194 M – Tentera kaum Muslimin berhasil menguasai Delhi, India.
1217 M – Imam Ibnu Rusyd wafat.
1219 M – Kaum Salib mencaplok kawasan Dumiat (di Mesir).
1220 M – Genghis Khan (Tartar) menaklukkan Turkistan, Bukhara, Samarqand dan Khurasan.
1221 M – al-Malik al-Kami membebaskan Dumiat.
1223 M – Imam Nawawi dilahirkan (beliau hidup hingga tahun 1277 M).
1225 M – Khalifah Adh Dhahir Biamrillah dibai’at.
1226 M – Digantikan oleh Khalifah al Mustanshir Billah.
1228 M – Imam Ar-Razi wafat.
1229 M – Kaum Salib mengakuisisi Jerusalem untuk kedua kalinya.
1236 M – Tentera Kristen (Salib) merebut kota Cordoba (di Spanyol).
1242 M – Khalifah Al Mu’tashim Billah dan wafatnya Imam Ibnu Qudamah.
1244 M – Jerusalem dibebaskan, bertepatan dengan 642 Hijriyah.
1249 M – Kaum Salib melancarkan serangan ketujuh kalinya (terakhir) yang dipimpin oleh Louis IX, namun gagal.
1256 M – Kekalahan mutlak kaum al-Bathiniyyah di tangan bangsa Tartar.
1258 M – Tentera Mongol menyerang dan meluluh lantakkan kota Baghdad. Ribuan penduduk terbunuh, Khalifah di bunuh. Baghdad jatuh ketangan tentara Mongol. Dua pengkhianat yaitu Ibnu al-Alqami dan Nashiruddin at-Thusi membantu Tartar.
Tentara Tar-Tar / Mongol
Tentara Tar-Tar / Mongol
Pada masa kepemimpinan al-Mu‘tashim Billah terjadi peristiwa tragis yang menimpa kaum Muslim. Peristiwa itu adalah serangan tentara Tartar, pada tahun 656 H, ke jantung Ibu Kota Negara Khilafah, di Baghdad. Tentara Tartar yang dipimpin Hulagu ini menyerang kaum Muslim secara biadab. Perang yang berlangsung selama 40 hari itu, selain berhasil membunuh Khalifah, juga membunuh anak-anak dan pamannya. Sebagian dari mereka ada yang ditawan. Dikisahkan, tidak seorang pun yang selamat dari pembantaian sadis tentara Tartar, kecuali mereka yang bersembunyi di sumur atau di kolong jembatan. Diperkirakan lebih dari satu juta penduduk menjadi korban kebiadaban pasuka Tartar. Akibat serangan ini, kaum Muslim tidak memiliki khalifah selama kurang lebih tiga setengah tahun.
Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthiy juga menyatakan didalam Tarikh al-Khulafa’ (375-380) bahwa kaum Muslimin tidak pernah tidak memiliki Khalifah kecuali setelah jatuhnya Baghdad ketangan Tartar sehingga jabatan menjadi kosong selama 3 tahun. Pada tahun 658 H, tentara Tartar meyeberangi sungai Furat dan mereka sampai di Halb. Di tempat itu mereka menghunus pedang dan melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Bersamaan dengan itu, kaum Muslim yang ada di Mesir tengah mengkosolidasikan kekuatan untuk menyongsong tentara Tartar dengan semangat jihad yang membara. Saat itu, kaum Muslim dipimpin oleh Saifuddin Quthuz al-Mu‘izzi, yang menjadi sultan di Mesir, dengan gelar al-Malik al-Muzhaffar. Al-Muzhaffar dan panglimanya, Ruknuddin Baybars al-Bandaqadari, memimpin pasukan Islam untuk menyambut serangan orang Tartar. Mereka bertemu di ‘Ayn Jalut. Kedua pasukan ini terlibat dalam pertempuran sengit pada hari Jumat, 15 Ramadhan. Tentara Tartar akhirnya kalah telak dalam pertempuran yang sangat monumental di dalam catatan sejarah kaum Muslim.
Memasuki tahun 659 H, Dunia Islam belum juga memiliki seorang khalifah. Akhirnya, didirikanlah kekhilafahan di Mesir. Al-Muntanshir-lah yang diangkat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Mesir. Dia adalah seorang keturunan Bani Abbasiyah, yang berhasil lolos dari pembantaian tentara Tartar, dan berhasil menyelamatkan diri ke Mesir. Sejak saat itu, pusat kekuasaan Islam berpindah ke Kairo. Pembaiatan al-Muntanshir sebagai khalifah berlangsung pada tanggal 1 Rajab 659 H.
1261 M – Khalifah al-Muntashir Billah (Khalifah terakhir di Baghdad).
1262 M – Khalifah al-Hakim Biamrillah I. Banyak kelompok-kelompok Tartar masuk Islam.
1263 M – Ibnu Taimiyyah lahir (beliau hidup hingga tahun 1328 M).
1265 M – Ibnu al-Ahmar mengalihkan kembali 32 kota di Andalusia (Spanyol). Hulaghu, raja Tartar meninggal dunia.
1281 M – al-Malik al-Mansyur Qalawun (dari Mesir) mengalahkan kaum Tartar di Syiria. Sulthan Qalawun membebaskan Tripoli (Syiria) dari kaum Salib setelah 150 tahun.
1293 M – Islam tersebar dikalangan tentara Tartar.
1299 M – Utsman I, Sulthan Utsmaniyyah yang pertama, beliau berperang melawan Romawi.
1300 M – Imam Ibnu Katsir dilahirkan (beliau hidup hingga tahun 1373 M)
1301 M – Khalifah al-Mustakfi Billah.
1326 M – Ourkhan I, Sulthan Utsmaniyyah kedua. Beliau menaklukkan Asia Kecil (Turki).
1339 M – Khalifah al-Wathiq Billah I.
1341 M – Khalifah al-Hakim Biamrillah.
1352 M – Murad I yang merupakan Sulthan Utsmaniyyah ketiga. Khalifah al-Mu’tadhid Billah pertama.
1361 M – Murad membebaskan Adranah.
1632 M – Khalifah al-Mutawakkil ‘Alallah I (Pengangkatan pertama).
1365 M – Taimurlink (Mongol) memulai peperangan terhadap kaum Muslimin.
1377 M – Khalifah al-Mu’tashim Billah I (pengangkatan pertama). Khalifah al-Mutawakkil Alallah I (pengangkatan kedua).
1383 M – Khalifah al-Wathiq Billah II.
1383 M – Murad membebaskan Sofia.
1386 M – Khalifah al-Mu’tashim Billah I (pengangkatan kedua).
1389 M – Khalifah al-Mutawakkil ‘Alallah I (pengangkatan ketiga). Perang Kosovo, Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia). Ba-Yazid I, Sulthan Utsmaniyyah ke empat.
1393 M – Bulgaria dibebaskan oleh Ba-Yazid. Perancis dan Jerman di kalahkan. Taimurlink menaklukkan Baghdad untuk pertama kalinya.
1401 M – Taimurlink kembali menaklukkan Baghdad kedua kalinya dan menaklukkan Syiria.
1402 M – Taimurlink menaklukkan Ankara. Ba-Yazid tertawan kemudian dibebaskan. Banyak kawasan kaum Muslimin di bebaskan.
1403 M – Muhammad al-Halabi, Sulthan Utsmani kelima.
1406 M –Khalifah al-Musti’in Billah.
1421 M – Murad II, Sulthan Utsmaniyyah ke-6.
Advertisements

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,986 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: